|  ZPRÁVY
po 22. července, svátek má Magdaléna, zítra Libor
Domácí
V zamořené vodě řeky Bečvy uhynulo více než 40 tun ryb 

ČIŽP se ostře ohradila proti zprávě k ekologické katastrofě na řece Bečvě. Jde prý jen o politický kompilát

01. října 2021 17:46 / Depositphotos
 0   0
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) doslova rozcupovala zprávu Vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě. Jde prý jen o amatérskou snahu o rekonstrukci případu, která obsahuje celou řadu chyb.

Po důkladném prostudování zprávy ČIŽP uvedla, že se jedná o chaotickou a záměrně tendenční zprávu. „Její autoři buď vůbec neumějí pracovat s fakty, anebo jsou to politici bez zodpovědnosti, vedení výhradně politickými motivy bez ohledu na pravdu a fakta. Autoři zprávy sice upozorňují, že jejich zadáním není najít viníka (to je věcí Policie ČR), ovšem kromě kritických útoků na inspekci (případně vodoprávní úřad) se ze zprávy nedá vystopovat smysl žádný. Není to ani odborná studie, ani analýza události kvůli absenci výpovědí mnoha odborníků i pracovníků, kteří záchranné práce řešili na místě. Rovněž nepracuje (ani nemůže) s fakty, které má k dispozici policie. Je to pouze politický kompilát nepřesných údajů, končících takřka v každém odstavci kritikou ČIŽP,“ podotkl mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka.

Od události uplynul už více než rok. Do řeky Bečvy v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov unikly jedovaté látky a poškodily životní podmínky pro všechny na vodu vázané organismy, a to asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie tehdy rybáři odvezli více než 40 tun ryb. Dodnes není jasné, kdo za ekologickou havárii nese zodpovědnost. „To, co jsem před rokem při havárii viděl, překonalo veškeré moje představy,“ prohásil předseda Českého rybářského svazu na území Severní Moravy a Slezska Pavel Kocián.

Podle komise ČIŽP pochybila

Kvůli ekologické katastrofě vznikla na půdě Poslanecké sněmovny vyšetřovací komise, mnoho lidí k jejím závěrům upínalo své naděje. Sněmovní vyšetřovací komise ve své zprávě především zkritizovala postup úřadů při vyšetřování havárie. Poukázala na pochybení v rychlosti odběru vzorků i v jejich analýze. Celkově byla podle komise havárie v den neštěstí nedostatečně vyšetřena a komise zároveň zpochybnila především postup ze strany České inspekce životního prostředí.

Ostrá reakce na sebe nenechala dlouho čekat

Inspekce životního prostředí si ale kritiku nenechala líbit a nyní ostře reagovala. „Zpráva vůbec nebere ohled na trestní stíhání, v němž bylo vzneseno obvinění vůči právnické a fyzické osobě, a na to, že Policie ČR má tedy v souvislosti s tímto stíháním informace, které komise (ani veřejnost) k dispozici nemá. V tomto ohledu tedy ani nemůže být zpráva komise chápána jinak než jako amatérská snaha o rekonstrukci případu, ke kterému jí ale chybí zásadní informace a k tomu si ještě dovoluje predikovat, že případ už nemůže být řádně vyšetřen,“ prohlásil za ČIŽP její mluvčí Jiří Ovečka.

Zpráva se ani nezmiňuje o vlastním šetření Ministerstva životního prostředí ČR, které nenašlo na postupu ČIŽP v případě havárie na Bečvě žádné pochybení. „Pro potenciální kritiky rovnou upozorňujeme, že audit vypracovávali úředníci a odborníci, kteří nejsou vázáni žádnými politickými pouty a pracují na ministerstvu ještě z dob minulých ministrů,“ doplnil Ovečka.

Činnost krajského úřadu nikdo neřešil

Podle ČIŽP se komise vůbec nezabývala průběhem povolovacích procesů u výustí zařízení právnických osob do Bečvy, přestože je to stěžejní záležitost pro prevenci podobných událostí. Komise vyčítá inspekci, že byla málo aktivní při kontrolní činnosti, ale vůbec neřeší činnost Krajského úřadu Zlínského kraje v inkriminovanou dobu. Kraje mají také kontrolní pravomoci minimálně u zařízení, u nichž vydává povolení, např. u společnosti Deza.

„Proč tedy kraj neprovedl kontrolní činnost hned 21. září a proč se nad tím komise nepozastavuje? Tendenčnost zprávy potvrzuje i to, že ve zprávě jsou výslovně uvedeny kompetence ČIŽP a nikoli kompetence jak vodoprávních úřadů na úrovni obcí s rozšířenou působností, vodoprávních na úrovni krajských úřadů a dalších subjektů podílejících se na řešení havárií,“ upozornil Ovečka.

Chybu inspekce odmítá

Komise se žádným způsobem nezajímala, z jakých důvodů nebyl ze strany hejtmanů zvolen postup dle zákona o krizovém řízení, tvrdí ČIŽP. „Rybáři měli dle svých sdělení při záchranných krocích zdravotní potíže, havárie je označována za největší environmentální katastrofu uplynulých let a sněmovní komise nepoložila ani jednu otázku hejtmanům, kteří měli kompetenci dle zákona o krizovém řízení. Proč? Na druhou stranu komisi výrazně omlouvá skutečnost, že měla velice omezený čas na analýzu celé události – byla ustanovena na pět měsíců a z toho pracovala jen dva. Výrazně ji totiž zdržela volba předsedy a další byrokratické úkony. Nehledě k tomu, že každý z členů komise měl vedle toho další politickou práci v rámci své poslanecké činnosti,“ dodal Ovečka.

Z celkového pohledu na zprávu se dá říci, že se v ní vyčítá předem vybranému orgánu něco, co mu vůbec  nepřísluší, za co není ze zákona odpovědný, je přesvědčena ČIŽP. „Ale  v každém případě, ať už někdo případně pochybil či ne, rozhodně to nemělo vliv na průběh vyšetřování a postup policie, která svá obvinění sdělila a jistě dojde ke spravedlivému výsledku,“ uzavřel Ovečka.

Zdroj: ČIŽP, kdu.cz, ČT24.

Helena Malá | Magazín PLUS+
Zavřít reklamu