|  STYL
ne 21. dubna, svátek má Alexandra, zítra Evženie
Ostatní
S ohněm je spojeno mnoho důležitých rituálů 

Jaro je tradičně spojováno i s ohněm. Proč byste měli zapálit oheň nebo alespoň svíčku

22. dubna 2021 15:10 / Depositphotos
 0   0
Jaro je tradičně spojováno i s ohněm, který má symbolicky vyhnat zimu i zlé síly. Oheň je fascinující živel, který má očistnou sílu. Nejen oheň, ale i ostatní živly mají velkou moc a spojují nás s tradicemi našich předků.

Dubnové pálení ohňů je tradičně chápáno jako posilování sluneční moci, právě na jaře, v období začínající vegetace. Hlavním účelem je zajištění dobré úrody a ochrana proti nečistým silám. Plameny mají zajistit úrodu na polích, zdraví domácích zvířat a samozřejmě zdraví člověka.

Proč nejprve uklidit

Než škrtnete sirkou, je podle tradic potřeba uklidit, aby čarodějnice, která si libuje v chaosu a nepořádku, neměla žádný manévrovací prostor. Na práh domu se mohou nasypat hřebíky nebo písek, které čarodějnice musí před vstupem stihnout přepočítat. Na zárubně se dělají svěcenou křídou tři křížky a celé stavení se zdobí pichlavými zelenými větévkami, o které se čarodějnice popíchá. Někdy se používá také vytváření rituálního hluku, který má zahnat zlé síly.

Pálení zlého

Zvyk pálení čarodějnic pochází od pasteveckých kultur, pro které přechod ze studené do teplé části roku znamenal konec ustájení dobytka a jeho vyhnání na pastvu, což pro dobytek představovalo obrovské zdravotní riziko.

S křesťanstvím pak souvisí Filipojakubská noc, která měla propojit křesťanské svátky se starší pohanskou vrstvou. Křesťanství totiž vědělo, že některé obřady se prostě potlačit nedají, takže bylo mnohem výhodnější je přijmout a začlenit je do církevního roku.

Magie 4 živlů

  • Oheň představuje mužský princip, poledne a proměnu. Je to sféra proměn a vášně. Ve své konstruktivní podobě přináší aktivitu, světlo, hřejivost a schopnost začínat. Ve své destruktivní podobě pak zbrklost, ukvapenost a zkázu. K ohnivým symbolům patří plameny, svíce, zlato i křemen.
  • Voda zastupuje ženský princip, soumrak a očistu. Má vztah k těhotenství, vnitřní transformaci, očišťování, romantické lásce, tvorbě, smrti a znovuzrození, minulým životům a novým začátkům. Může být osvěžující a laskavá, ale také nestálá a chladná. Jejím symbolem je stříbrná miska.
  • Země představuje ženský princip, půlnoc a stabilitu. Vztahuje se k plodnosti, prosperitě, soustředění, penězům, tanci, mateřství a domovu. Může být ale také těžkopádná. Živel země symbolizují přírodniny, zejména ale bubínek a bronzové kolo.
  • Vzduch je mužským principem, znázorňuje úsvit a pohyblivost. Patří sem intelekt, komunikace, poznávání a pronikání. V ničivém aspektu pak nevypočitatelnost, náladovost, prudké změny a neupřímnost. Vzduch bývá v magii znázorňován měděnými zbraněmi. Jak je vzduch důležitý, jsme psali také zde
Fotogalerie
Marcela Plachá | Magazín PLUS+
Zavřít reklamu