|  TECHNIKA
po 20. května, svátek má Zbyšek, zítra Monika
Věda a technika
Lidské produkty svou vahou převyšují planetární biomasu 

Lidská činnost na planetě dosahuje extrémních rozměrů. Výrobky už váží více než všechny rostliny na Zemi

11. prosince 2020 09:04 / Pixabay
 0   0
Lidských produktů už je na planetě tolik, že jejich celková váha převyšuje váhu celé biomasy na Zemi. V rámci obsáhlé studie vědci do této váhy zahrnuli váhu všech staveb, infrastruktury a průmyslové produkce. Studie byla publikována ve vědeckém časopise Nature.

Lidské produkty už podle nové studie váží více než celková biomasa naší planety. Autoři studie do této váhy započítali celkovou produkci lidí včetně staveb, infrastruktury a dalších objektů, které vyrobili lidé. Studie také naznačuje, že každých přibližně dvacet let se tato váha více než zdvojnásobuje.

Na tento poměr vah má však vliv také to, že vlivem lidských staveb od dob neolitu, kdy se lidé začali věnovat zemědělství, je biomasa na ústupu. Vědci tuto studii využili k vyjádření rovnováhy mezi lidskou činností a přírodou. K hmotě vytvářené lidmi počítali beton, kov, plasty, cihly a asfalt, tedy materiály, jejichž výroba si vynucuje rozvoj městského osídlení.

Zásadní bylo 20. století

Lidský vliv na planetu začal přitom výrazně akcelerovat až na počátku 20. století. Současná geologická epocha tak k zcela zásadnímu vlivu člověka na vývoj planety dostala název antropocén.

Za výzkumem stojí tým Rona Mila z izraelského Weizmannova vědeckého institutu. Výzkumníci se snažili změřit objem biomasy a lidmi vytvářeného materiálu od roku 1900 do současnosti. Započítával suchou složku hmoty s vyčleněním vody. Hmota vyprodukovaná lidmi zahrnuje neživé pevné předměty a nebyl do ní zahrnut odpad. Celková váha lidských produktů podle vědců překročila hranici 1,1 teratony.

Velkou váhu tvoří beton

Během sledovaného období začalo lidmi produkované hmoty rychle přibývat v 50. letech, kdy ve stavebnictví cihly nahradil beton, a také v 60. letech, kdy se začal v infrastruktuře používat asfalt.

Po druhé světové válce se objem lidmi produkovaného materiálu ročně zvyšoval o více než pět procent. Naopak, v dobách ekonomického útlumu tento ukazatel klesal, jak tomu bylo za velké hospodářské krize nebo za ropného šoku v roce 1979.

V závěru autoři studie uvedli, že biomasy od roku 1900 postupně ubývá, zatímco lidmi produkovaný materiál přibývá rychle - jde o 30 gigatun ročně. Pokud bude tento trend pokračovat, budou na Zemi v roce 2040 více než tři teratuny lidského materiálu. Dále čtěte: (Materiál, který je napůl světlem a napůl hmotou, bude pohánět počítače budoucnosti).

Fotogalerie
Lukáš Bauer | Magazín PLUS+
Zavřít reklamu